Onze Missie

De missie van IOV is om alle vormen van volkskunst en volkscultuur te beschermen, te bewaren, en te bevorderen als elementen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, en het begrijpen en waarderen van culturele diversiteit onder alle volkeren te bevorderen en daardoor de vooruitzichten voor wereldvrede te vergroten.

Opdat toekomstige generaties van volkscultuur kunnen profiteren, mogen niet alleen geregistreerde herinneringen van afgelopen generaties overleven, maar moet volkscultuur ook bewaard blijven in de levende tradities van mensen vandaag.

IOV is geaccrediteerd door Unesco als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en wil haar accreditatie door haar werking bestendigen.