About IOV

Onze Missie

De missie van IOV is om alle vormen van volkskunst en volkscultuur te beschermen, te bewaren, en te bevorderen als elementen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, en het begrijpen en waarderen van culturele diversiteit onder alle volkeren te bevorderen en daardoor de vooruitzichten voor wereldvrede te vergroten.

Opdat toekomstige generaties van volkscultuur kunnen profiteren, mogen niet alleen geregistreerde herinneringen van afgelopen generaties overleven, maar moet volkscultuur ook bewaard blijven in de levende tradities van mensen vandaag.

Our Mission

The mission of IOV is to protect, preserve and promote all forms of Folk Art and Folk Culture as elements of the Intangible Cultural Heritage (ICH), to foster understanding and appreciation of cultural diversity among all peoples, and thereby enhance the prospects for world peace.

We recognize that in order for folk culture to benefit future generations, it must not survive only as recorded memories of past generations, but in the living traditions of people today. 

IOV Government

General Assembly
All IOV members are part of the General Assembly (GA) and are eligible to vote for their country. It elects officers, adopts and amends bylaws, and grants honorary membership. The GA meets every second year.
 
Executive Committee